Monday, December 6, 2021
Strona główna Autorzy Posty przez Monika Filipkowska

Monika Filipkowska

3 POSTY 0 KOMENTARZE

Od czego należy rozpocząć proces ubiegania się o stały pobyt w Kanadzie?

Od czego należy rozpocząć proces ubiegania się o stały pobyt w Kanadzie?

Programy emigracji do Kanady nieustannie sie zmieniają, w zależności od zapotrzebowań rynku pracy. Wraz z tymi zmianami wiążą się konkretne wymogi, które należy spełniać aby mieć jakiekolwiek szanse na uzyskanie stałego pobytu.

Jedną z najważniejszych zmian jakie dokonały sie na przestrzeni ostatnich lat w obszarze prawa imigracyjnego jest to, że obecnie większość programów imigracyjnych opiera się na zasadzie puli punktów. Najlepsi kandydaci, z największą liczbą punktów otrzymują zaproszenie od rządu kanadyjskiego aby następnie złożyć podanie o stały pobyt. Tak więc Kanada szuka kandydatów wykwalifikowanych, posiadających dobre wykształcenie i doświadczenie w pracy. Bardzo ważnym elementem jest również dobra znajomość angielskiego lub francuskiego.

W zasadzie wszystkie programy stałego pobytu wymagają obecnie od kandydatów tzw. Educational Credential Assessment (ECA). Jest to document ważny przez 5 lat, który potwierdza zgodność/równoważność dyplomu zagranicznego z wymogami/standardami kanadyjskimi. Droga do uzyskania ECA jest czasochłonna dlatego uzyskanie tego dokumentu powinno być jednym z pierwszych kroków w celu starania się o stały pobyt w Kanadzie.

Aby zwiększyc swoje szanse na otrzymanie stałego pobytu w Kanadzie należy również zdać na dobrym poziomie oficjalny egzamin z języka uznawany przez rząd Kanady. Obecnie Kanada uznaje następujące testy językowe:

English:

 • CELPIP-General: Canadian English Language Proficiency Index Program
 • IELTS-General: International English Language Testing System

French:

 • TEF Canada: Test d’évaluation de français
 • TCF Canada: Test de connaissance du français

Wyniki z testu ważne są przez 2 lata. Koszt takiego testu wynosi pomiędzy 200-300 dolarów.

Podsumowując, aby rozpocząć proces ubiegania się o stały pobyt w Kanadzie, na początku należy :

 • Uzyskać ECA (ewaluację wykształcenia)
 • Zdać oficjalny egzamin z języka

Najnowsze zmiany emigracyjne związane z COVID-19

Pod koniec sierpnia tego roku, rząd Kanady wprowadził ułatwienie dla turystów przebywających obecnie w Kanadzie, związane z aplikowaniem o pozwolenie na pracę.

Przed pandemią, turysta przebywający tymczasowo w Kanadzie, musiał aplikować o pozwolenie na pracę do visa office abroad. Znaczyło to, ze jego aplikacja była rozpatrywana poza Kanadą i w momecie uzyskania pozwolenia, turysta musiał wyjechać z Kanady aby ponownie wrócić i aktywować work permit na granicy.

Ułatwienie, które obecnie wprowadzono wyklucza konieczność wyjazdu z Kanady aby aktywować work permit. Teraz turysci mogą aplikować o pozwolenie na pracę, które rozpatrywane jest wewnątrz Kanady. Pozostałe wymogi pozostają jednak bez zmian.

Aby kwalifikować się, wnioskodawca, który chce skorzystać z tego tymczasowego ułatwienia, musi:

 • posiadać ważny status w Kanadzie jako turysta
 • mieć ofertę pracy popartą tzw. LMIA (Labour Market Impact Assessment)
 • złożyć wniosek o zezwolenie na pracę nie póżniej niż 31 Marca 2021

Przepis ten jest często mylący, gdyż wielu turystom wydaję się, ze wystarczy, że posiadają ofertę pracy i z tym mogą aplikować o work permit. Tak jednak nie jest. Oferta pracy musi byc w większości przypadkow wsparta przez tzw. LMIA (Labour Market Impact Assessment) czyli ocenę wpływu na rynek pracy.

Monika Filipkowska
Regulated Canadian Immigration Consultant
www.monikaimmigration.ca
info@monikaimmigration.ca

Emigracja do Kanady w czasach pandemii

Jeszcze niedawno trudno byłoby uwierzyć, że nasza rzeczywistość ulegnie tak drastycznej zmianie Pandemia dotyka wszystkich sfer życia, w tym emigracji. Zamykanie granic, odwołane loty, przymusowe kwarantanny – wszystko to zmusza Nas do zmiany planów, które mieliśmy dotyczących podróży, spotkań z rodziną lub przeprowadzki do innego kraju.
Pojawia się wiele pytań o wpływ pandemii na emigracje. Rząd Kanady wprowadził restrykcje dotyczące m.in. tego kto może obecnie wjechać do kraju.

Zgodnie z wytycznymi, granice Kanady są obecnie zamknięte dla ruchu turystycznego, z pewnymi wyjątkami:

Do Kanady mogą obecnie wjechać:

 • Obywatele kanadyjscy
 • Stali rezydenci Kanady
 • Najbliższa rodzina obywateli lub rezydentów Kanady (ich małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki) ale tylko w wypadku, kiedy ich wjazd jest konieczny z różnych pobudek.

Osoby z zagranicy, studiujące lub pracujące w Kanadzie, również mają pozwolenie na wjazd do kraju. Jednakże osoby te muszą udowodnić urzędnikowi granicznemu, że ich wjazd do Kanady ma istotny cel (“for essential purpose”). Interpretacja tego, co jest, a co nie jest istotne, pozostaje w gestii urzędnika.

Dobra wiadomość jest taka, że urzędy imigracyjne, które zajmują sie rozpatrywaniem wniosków o stały pobyt, obywatelstwo, pozwolenie na studia/pracę, nie zawiesiły swojej działalności na okres pandemii i w dalszym ciagu przyjmują nowe wnioski.

Należy jednak spodziewać się znacznych opóźnień w ich rozpatrywaniu. Egzaminy na obywatelstwo oraz uroczystości zaprzysiężenia nowych obywateli, zawieszone zostały do odwołania. Zawieszono również program sponsorowania rodziców i dziadków oraz International Experience Canada.

Osoby, którym kończy się ważność dokumentów (study/work permit), powinny wysłać aplikacje o przedłużenie. Dotyczy to także turystów, którzy nie mogą w chwili obecnej wyjechać z Kanady.

W przypadku aplikacji o stały pobyt, które są w trakcie rozpatrywania, rząd wydłużył termin na składanie niektórych dokumentów takich jak biometrics, zaświadczenie o niekaralności czy medical exam results.

Warto również wspomnieć, że od końca kwietnia 2020, opłaty rządowe za rozpatrywanie aplikacji o stały pobyt w kategoriach economic/business, zwiększą się o 50%:

 • opłata za rozpatrzenie aplikacji o stały pobyt (processing fee) wzrośnie z $C550 do C$825 za osobę + $C500 (Right of Permanent Residence Fee)

Rząd podkreśla, że celem tej podwyżki jest częściowe odciążenie kanadyjskich podatników, z finansowania działalności urzędów imigracyjnych.

Przyszłość emigracji

Niewątpliwie emigranci będą odgrywać ważną rolę w odbudowie gospodarki Kanady po kryzysie spowodowanym COVID-19. Rząd kanadyjski szacuje, że pomiędzy rokiem 2020-22 napłynie do Kanady 1 milion nowych emigrantów. Emigranci przywożą ze sobą doświadczenie, entuzjazm, chęć do pracy i fundusze potrzebne do ożywienia gospodarki. Duża część małych firm i biznesów prowadzona jest właśnie przez emigrantów, gdyż wykazują się oni niezwykłą przedsiębiorczością. Co ciekawe, zagraniczni studenci wpłacają 15 miliardów dolarów rocznie do budżetu państwa. Można spodziewać się, że Kanada bedzie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, otwarta na przyjmowanie emigrantów, w celu odbudowania i rozwijania swojej gospodarki.

Monika Filipkowska
Regulated Canadian Immigration Consultant
www.monikaimmigration.ca
info@monikaimmigration.ca

English EN Français FR Polski PL
X