Strona główna Wydarzenia / Events PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE # 88 W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ...

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE # 88 W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 10 MAJA 2015 r.

177

Poll #88 Results1Poll #88 Results2