Tuesday, January 18, 2022
Strona główna PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE # 88 W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 10 MAJA 2015 r. Poll #88 Results1

Poll #88 Results1

Poll #88 Results2
English EN Français FR Polski PL
X